Baş səhifə   » MEMARLIQ    » Füzuli rayonunun abidələri   

Füzuli rayonunun abidələri

  1. Azıx mağara düşərgəsi - paleolit dövrü
2. Tağlar mağara düşərgəsi - paleolit dövrü
3. Qarabulaq kurqan çölü - tunc dövrü (Füzııli şəhərindən şımal-qərbdə)
4. Güneştəpə yaşayış yeri - e.ə. II-I minilliklər (köndələn çayının sağ sahilində)
5. Qaraköpəktəbə yaşayış yeri - e.ə. IV əsr-e.ə I əsr (Köndələn çayının sağ sahilində)
6. Zərgərtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Zərgər kəndi)
7. Şərkəcik yaşayış yeri - tunc dövrü (Şəkərcik kəndi)
8. Kültəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Əhmədbəyli kəndinin qərbində)
9. Balalartəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Qaraxanbəyli kəndinin cənub şərqində)
10. Uzuntəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Quruçay və Köndələnçay arasında)
11. Meyntəpə yaşayıs yeri - ilk tunc dövrü (Quruçay və Köndələnçay arasında)
12. Xantəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Quruçay və Köndələnçay arasında)
13. Dədəli kəhrizi - XIX əsr (Dədəli kəndi)
14. Hacı Bayram kəhrizi - XIX əsr (Qoçəhmədli kəndi)
15. Qalpirəhmədli kəhrizi - XIX əsr (Qoçəhmədli kəndi)
16. Kəhriz - XIX əsr (Saracın kəndi)
17. Türbə - XIII əsr (Əhmədallar kəndi)
18. Şeyx Babı türbəsi - XIII əsr (Babı kəndi)
19. Karvansaray - XVII əsr (Qarğabazar kəndi)
20. Mirəli türbəsi - XIV əsr (Aşağı Veysəlli kəndi)
21. Müəllimlər evi - XIX əsr (Füzuli şəhəri)
22. Hamam - XIX əsr (Füzuli şəhəri)
23. Bulaq - XIX əsr (Horadiz şəhəri)
24. Bulaq - XIX əsr (Qarğabazar kəndi)
25. Məscid - XIX əsr (Qorqan kəndi)
26. Bulaq - XIX əsr (İşıqlı kəndi)
27. Bulaq - XIX əsr (Xəlafşə kəndi)
28. Hacı Ələkbər məscidi - XVIII əsr (Füzuli şəhəri)
29. Dəyirman - XIX əsr (Füzuli şəhəri)
30. Körpü - XIX əsr (Füzuli şəhəri)
31. Məscid - XIX əsr (Böyük Bəhmənli kəndi)
32. Məscid - XVII əsr (Qarğabazar kəndi)
33. Türbə - XVIII əsr (Qarğabazar kəndi)
34. Məscid - XIX əsr (Dədəli kəndi)
35. Körpü - XVIII əsr (Görəzilli kəndi)
36. Məscid - XIX əsr (Qacar kəndi)
37. Məscid - XIX əsr (Mərdanlı kəndi)
38. Körpü - XIX əsr (İşıqlı kəndi)
39. Körpü - XIX əsr (Şıxlı kəndi)
40. Məscid - 1889-cu il (Horadiz şəhəri)
41. Məscid - XIX əsr (Horadiz şəhəri)
42. İmamzadə - XIX əsr (Horadiz şəhəri)
43. Mescid - XIX əsr (Gecəközlü kəndi)
44. Körpü - XIX əsr (Yağvələnd kəndi)
45. Məscid - XIX əsr (Yuxan Veysəlli kəndi)
46. Türbə - XIX əsr ((Seyidəhmədli kəndi)
47. Məscid - XIX əsr (Aşağı Dilağarda kəndi)
48. Məscid - XVIII əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
49. Körpü - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
50. Arış körpüsü - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
51. Sərdərli məscidi - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
52. Körpü - XVII əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
53. Məscid - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
54. Alı körpüsü - XIX əsr (Saracın kəndi)
55. Körpü - XIX əsr (Saracın kəndi)
56. Kərəm korpüsü - XIX əsr (Saracın kəndi)
57. Məscid - XVIII əsr (Qaradağlı kəndi)
58. Türbə - XIX əsr (Yuxan Divanlılar kəndi)
59. Məscid - XIX əsr (Bəy Pirəhmədli kəndi)
60. Məscid - XIX əsr (Qaraxanbəyli kəndi)Oxunub: 24161