Baş səhifə   » MEMARLIQ    » Laçın rayonunun abidələri   

Laçın rayonunun abidələri

  1 İkitağlı körpü- XVII əsr  (Abdallar kəndi)
2 İkitağlı körpü- XVIII əsr (Zabux kəndi)
3 Ağoğlan qəsr kompleksi- XV əsr (Kosalar kəndi)
4 Soltan Əhməd sarayı- 1730 (Sultanlar kəndi)
5 Həmzə Soltan sarayı- 1761 (Sultanlar kəndi)
6 Soltanbaba türbəsi- XVIII əsr (Zeyvə kəndi)
7 Şeyx Əhməd türbəsi- XVIII əsr (Zeyvə kəndi)
8 Türbə- XVII əsr (Zeyvə kəndi)
9 Kafir-qala (Zeyvə kəndi)
10 Məscid- XVII əsr (Qarıqışlaq kəndi)
11 Qala (Qarıqışlaq kəndi)
12 Dəmiovlu piri sovmə- XVI-XIII əsr (Quşçu kəndi)
13 Məscid- XVI əsr Qarıqışlaq kəndi- (Qaragöl yaylağı)
14 Bulaq (Hacılar kəndi)
15 Dəyirman- Orta əsr (Qarıqışlaq kəndi)
16 Sovmə- XVII-XVIII (Qarıqışlaq kəndi)
17 Sovmə- XVV əsr (Qarıqışlaq kəndi)
18 Sovmə- XV-X əsr (Sadınlar kəndi)
19 Sovmə- XVI əsr (Sadınlar kəndi)
20 Bulaq (Böyükbulaq)- 1858 (Quşçu kəndi)
21 Bulaq (Korcabulaq)- 1890 (Quşçu kəndi)
22 Qala (Qalacıq)- Antik dövr (Quşçu kəndi)
23 Qala (Sadınlar qalacığı)- Antik dövr (Quşçu kəndi)
24 Pir (Quşçu kəndi)
25 Qara dam- Orta əsr (Quşçu kəndi)
26 Qara dam- Orta əsr (Quşçu kəndi)
27 Evdamı- Orta əsr (Quşçu kəndi)
28 Evdamı- Orta əsr (Quşçu kəndi)
29 Dəyirman- Orta əsr (Quşçu kəndi)
30 Məbəd- XV-XI əsr (Varazuğun qışlağı)
31 Mağara məbəd (Varazuğun qışlağı)
32 Məbəd- XVI-XIII əsr (Mirik kəndi)
33 Qala- Antik dövr (Mirik kəndi)
34 Sovmə- XVI əsr (Mirik kəndi)
35 Bulaq (Behbudalı bulağı)- XVIII əsr (Mirik kəndi)
36 Dəyirman- Orta əsr (Mirik kəndi)
37 Evdamı- Orta əsr (Mirik kəndi)
38 Evdamı- Orta əsr (Mirik kəndi)
39 Evdamı- Orta əsr (Mirik kəndi)
40 Evdamı- Orta əsr (Mirik kəndi)
41 Qara dam- Orta əsr (Mirik kəndi)
42 Qara dam- Orta əsr (Mirik kəndi)
43 Qara dam- Orta əsr (Mirik kəndi)
44 Körpü- 1970 (Mirik kəndi)
45 Mağara (Qaranlıq kaha) (Mirik kəndi)
46 Sovmə- XVII əsr (Əhmədli kəndi)
47 Körpü (Seyid Əmir körpüsü)- 1970 (Əhmədli kəndi)
48 Su dəyirmanı- Orta əsr (Qalaça kəndi)
49 İkitağlı körpü (Minkənd kəndi)
50 İkitağlı körpü (Minkənd kəndi)
51 Məbəd- XVII-XIV əsr (Minkənd kəndi)
52 Sovmə- XVI əsr (Minkənd kəndi)
53 Su dəyirmanı- Orta əsr (Minkənd kəndi)
54 Sovmə- XVI-XIII əsr (Qarakeşdi kəndi)
55 Birtağlı körpü- (Şeylanlı kəndi)
56 İkitağlı körpü (Şeylanlı kəndi)
57 Qara dam- Orta əsr (Şeylanlı kəndi)
58 Qara dam- Orta əsr (Şeylanlı kəndi)
59 Qara dam- Orta əsr (Şeylanlı kəndi)
60 Körpü- Orta əsr (Şeylanlı kəndi)
61 Qara dam- Orta əsr (Qatos kəndi)
62 Qara dam- Orta əsr (Qatos kəndi)
63 Sovmə- Orta əsr (Qatos kəndi)
64 Məbəd- XV-XI əsr (Hoçaz kəndi)
65 Qara dam- Orta əsr (Hoçaz kəndi)
66 Qara dam- Orta əsr (Hoçaz kəndi)
67 Mağara məbəd-- Antik dövr (Hoçaz kəndi)
68 Sovmə- VI-VII əsr (Hoçaz kəndi)
69 Məbəd- XVII-XIV- (Piçənis kəndi)
70 Qara dam- Orta əsr (Piçənis kəndi)
71 Qara dam- Orta əsr (Piçənis kəndi)
72 Sovmə- Orta əsr (Piçənis kəndi)
73 Sənduqə- Orta əsr (Piçənis kəndi)
74 Qara dam- Orta əsr (Piçənis kəndi)
75 Türbə (Alməmməd-2)- Orta əsr (Piçənis kəndi)
76 Bulaq (Soyuqbulaq) (Soyuqbulaq kəndi)
77 Qara dam- Orta əsr (Soyuqbulaq kəndi)
78 Sovmə- Orta əsr (Soyuqbulaq kəndi)
79 Türbə- Orta əsr (Soyuqbulaq kəndi)
80 Qara dam- Orta əsr (Soyuqbulaq kəndi)
81 Məlik Əjdər türbəsi- XV əsr (Cicimli kəndi)
82 Qara dam- Orta əsr (Cicimli kəndi)
83 Kar kümbəz- XVV əsr (Cicimli kəndi)
84 Türbə- Orta əsr (Cicimli kəndi)
85 Türbə- Orta əsr (Güləbird kəndi)
86 Dəyirman- Orta əsr (Güləbird kəndi)
87 Qara dam- Orta əsr (Güləbird kəndi)
88 Xəlifə türbəsi- XVII əsr (Malxələf kəndi)
89 Qara dam- Orta əsr (Malxələf kəndi)
90 Sınıq körpü- Orta əsr (Malxələf kəndi)
91 Sovmə- Orta əsr (Aşağı Fərəcan kəndi)
92 Körpü- Orta əsr (Aşağı Fərəcan kəndi)
93 Qara dam- Orta əsr (Aşağı Fərəcan kəndi)
94 Qara dam- Orta əsr (Sus kəndi)
95 Bulaq- Orta əsr (Sus kəndi)
96 Birtağlı körpü (Seyidlər kəndi)
97 Bulaq- Orta əsr (Seyidlər kəndi)
98 Qara dam- Orta əsr (Seyidlər kəndi)
99 Dəyirman- Orta əsr (Seyidlər kəndi)
100 Qara dam- Orta əsr (Seyidlər kəndi)
101 Qara dam- Orta əsr (Pircahan kəndi)
102 Körpü- Orta əsr (Pircahan kəndi)
103 Bulaq- Orta əsr (Pircahan kəndi)
104 Gavur qala- Antik dövr (Pircahan kəndi)
105 Qara dam- Orta əsr (Korcabulaq kəndi)
106 Qara dam- Orta əsr (Korcabulaq kəndi)
107 Sovmə X-XI əsr (Ərikli kəndi)
108 Qara dam- Orta əsr (Ərikli kəndi)
109 Qarasaqqal türbə (Ərikli kəndi)
110 Türbə (Araxış) (Ərikli kəndi)
111 Qara dam- Orta əsr (Ərikli kəndi)
112 Sovmə- XVII (Şəlvə kəndi)
113 Qara dam- Orta əsr (Şəlvə kəndi)
114 Evdamı- Orta əsr (Şəlvə kəndi)
115 Sovmə- XVI əsr (Qorçu kəndi)
116 Qara dam- Orta əsr (Qorçu kəndi)
117 Qara dam- Orta əsr (Qorçu kəndi)
118 Sovmə- XV–XVII (Sonasar kəndi)
119 Qara dam- Orta əsr (Sonasar kəndi)
120 Mağara qala (Qarasaqqal yaylağı)
121 Qara dam- Orta əsr (Mişni kəndi)
122 Körpü (Mişni kəndi)
123 Məbəd- XVI-XIII (Alxaslı kəndi)
124 Qara dam- Orta əsr (Alxaslı kəndi)
125 Sovmə Alxaslı kəndi)
126 Gavur Qala- XVI-XIII (Alxaslı kəndi)
127 Sovmə- XV əsr (Hacısamlı kəndi)
128 Qara dam- Orta əsr (Hacısamlı kəndi)
129 Sovmə Bülövlük (Kişpəyə ərazisi)
130 Türbə (Qara Murtuza) (Piçənis kəndi)
131 Türbə (Alməmməd-1) (Pisənis kəndi)
132 Türbə (Cəbrayıl bəy) (Piçənis kəndi)
133 Antik qala (Hacılar kəndi)
134 Türbə (Qaratel Paşabəy qızı) Bülövlük
135 Murtuza bəyin anasının türbəsi (Araflı ərazisi)Oxunub: 26948