Baş səhifə   » MUSİQİ ALƏTLƏRİ    » Musiqi alətləri haqqında   

Musiqi alətləri haqqında

  Azərbaycanın milli sərvəti sayılan milli musiqi alətləri zənginliyi və müxtəlif növlüyü ilə seçilir. Onların əksəri qədim dövrlərdə yaranmış, təkmilləşərək dövrümüzə gəlib çatmışdır. 6 min yaşı olan Qobustan qaya rəsmlərinin yaxınlığında yerləşən “qaval çalan daş”dan əcdadlarımız zərb aləti kimi istifadə etmişlər. Azərbaycanlıların yaşadığı bütün ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanın tarixi diyarı olan Qarabağda arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan əşyaların üzərində müxtəlif çalğı alətləri həkk edilməsi, onların qədim tarixə malik olmasını göstərir. 
Tədqiqatçıların təsnifatına görə Azərbaycanda yayılmış alətlərin 32-sini simli (onlardan 26-sı mizrabla, 4-ü kamanla, 2-si çubuqla çalınır), 23-ünü nəfəs, 16-sını zərb, 17-sini isə özüsəslənən alətlər qrupuna aid etmək olar. Bu alətlərin əksəriyyəti Qarabağ bölgəsində də geniş yayılmışdır. Onları diqqətinizə çatdırırıq.Oxunub: 14743