Baş səhifə   » QARABAĞIN TARİXİ    » Ermənistandakı azərbaycanlı yaşayış məntəqələri   

Ermənistandakı azərbaycanlı yaşayış məntəqələri

  


1988-ci ilə qədər indiki Ermənistanda mövcud olan Azərbaycanlı yaşayış məntəqələri

Amasiya (Ağbaba) rayonu

1. Oxçoğlu (Vaxçi-1991), 2. Güllübulaq (Ardahan-1991) 3. Çaxmax (Kamxut-1991), 4. Mağaraçıq, 5. Qaraçanta (Əzizbəyov-1939, Arekdanem-1990), 6. Daşkörpü, 7. İbiş (Dayrik-1991), 8. Qoncalı (Zarişat-1991), 9. İlanlı (Çaybasar-1946, Aravet-1991), 10.Düzkənd (Halvar-1991), 11. Qaranamaz (Yeniyol-1935, Ağvorik-1991), 12. Göllü (Vardenis-1991), 13. Təpəkənd (Daşdavayr-1990), 14. Sultanabad (Şurabad), 15. Balıqlı, 16. Öksüz (Dalarik-1991), 17. Güllücə, 18. Ellərkənd, 19. Çivinli (Yeğnacur-1991), 20. Hozukənd (Quzukənd), 21. Qarabulaq (Şağik-1991)

Qarışıq yaşayış məntəqəsi:
22. Amasiya (Namasa)
Noyemberyan rayonu
1.Yuxarı Körpülü
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
2. Debedavan (Baraxlı), 3. Ləmbəli (Baqrataşen-1972), 4. Ayrım sovxoz (Btğavan), 5.Aşağı Körpülü (Haxtanaq-1978), 6. Ayrım (qəsəbə dəmiryol stansiyası)

Ararat (Vedi) rayonu
1. Şidli (Yexeqnavan-1991)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
2. Xalisa (Noyakert-1991), 3. Arazdəyən (Yerasx-1968), 4. Şirazlı (Vosketan-1991), 5.Qaralar (Aralez-1978), 6. Yengicə (Sisavan-1978), 7. Taytan (Vanaşen-1978), 8. Kiçik Vedi, 9.Şıxlar (Lusarat-1978), 10. Avşar, 11. Çimənkənd (Urcadzor-1978), 12. Dəvəli (Ararat şəhəri-1947), 13. Vedi, 14. Daşdı (Daştakar-1968), 15. Dəvəli kəndi, 16. Armaş, 17. Çəmbərək (Surenavan)

Krasnoselo (Çəmbərək) rayonu
1. Cil, 2. Ardanış, 3. Şorca, 4. Toxluca (Draxtik-1991), 5. Ağbulaq (Axperek-1991), 6.Gölkənd (Ayqut-1991), 7. Çaykənd (Dprabak-1991), 8. Əmirxeyir (Kalavan-1991), 9. Bəryabad (Barepat-1991), 10. Yanıqpəyə (Meşəkənd-1978), 11. Çıvıxlı, 12. Qaraqaya (Çoravank-1991), Qarışıq yaşayış məntəqələri: 13. Çəmbərək (Krasnoselo), 14. Orconikidze

Tumanyan (Allahverdi) rayonu
1. Böyük Ayrım, 2. Bala Ayrım, 3. Yuxarı Axtala
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
4. Allahverdi (Mədən qəsəbəsi), 5. Şamlıq qəsəbəsi, 6. Aşağı Axtala qəsəbəsi
(Gümüşxana), 7. Cılız, 8. Axtala dəmiryol stansiyası

Mehri rayonu
1. Nüvədi, 2. Aldərə, 3. Lök (Vartanizor)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
4. Maralzəmi, 5. Lehvaz, 6. Mehri, 7. Astazur (Şivanidzor-1935)

İcevan (Karvansara) rayonu
1. Göyərçin, 2. Mürteyil (Çiçəkbulaq-1978, Qeqatan-1991), 3. Haqqıxlı (Vurğun-1978,Hovk-1991), 4. Alaçıqqaya (Alaçux), 5. Ağkilsə (Çermakavan-1991), 6. Polad (Xaçardzap-1991), 7. Salah (Akanavank-1991)

Yeğeqnadzor (Keşişkənd-Mikoyan) rayonu
1. Qabaxlı, 2. Ələyəz (Yexeqis-1991), 3. Qovuşuq (Yermon-1991), 4. Aysəsi (Qızılgül-1946, Arates-1991), 5. Qalaser, 6. Gədikvənk, 7. Qaraqaya, 8. Güldüzü (Vardahovit-1991)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
9. Əməğu, 10. Sallı, 11. Hors, 12. Ağkənd (Ağncadzor-1968), 13. Çivə

Sisyan (Qarakilsə) rayonu
1.Qızılcıq, 2. Slfulu, 3. Murxuz, 4. Şıxlar, 5. Ağüdü (Aqitu-1991), 6. Urud (Vorotan-1968), 7. Ərəfsə (arevis-1968), 8. Çomərdli (Tanahat-1991)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
9. Dəstəkirt, 10. Vağudi, 11. Şəki

Gorus rayonu
1. Şurnuxu, 2. Ağbulaq, 3. Qurdqalaq Kalinino (Vorontsovka) rayonu
1. Qızıldaş (Aruni-1991), 2. Sarıyar (Apaven-1991), 3. Evli (Coramut-1991), 4. Çüçəkənd (Qızılşəfəq-1935), 5. Soyuqbulaq (Paqaxpyur-1991), 6. İlməzli, 7. Qaraqala, 8.Dəmirçilər (Qoqavan-1991), 9. Qaraisa (Meqahovit-1991)

Qarışıq yaşayış məntəqələri:
10. Kalinino qəsəbəsi (Taşir-1991), 11. Novoselcovo, 12. Saratovka, 13. Privolnı, 14.Kruqloşışka, 15. Medovka, 16. Mixailovka, 17. Petrovka (Qurdqala), 18. Blaqodarno, 19.Lorsovxoz

Qukark (Böyük Qarakilsə) rayonu
1. Hallavar, 2. Yuxarı Kilsə, 3. Mollaqışlaq (Güllüdərə-1978), 4. Xancığaz (Gözəldərə-1940, Ağnavadzor-1991), 5. Arcut, 6. Neydərli, 7. Aşağı Kilsə
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
8. Vartanlı (Şaumyan), 9. Fioletovo, 10. Lermontovo

Vardenis (Basarkeçər) rayonu
1. Hüseynquluağalı (Nərimanlı, Şatavan-1991), 2. Böyük Qaraqoyunlu (Əzizli-1935, Norabak-1991), 3. Aşağı Şorca, 4.Yuxarı Şorca, 5. Daşkənd (Ayrk-1991), 6. Sarıyaqub (Çaxkadzor-1991), 7. Qayabaşı (Qeğamabak-1991), 8. Qoşabulaq (Şadcrek-1991), 9. Zərzibil (Zərkənd-1935, Kut-1991), 10. Ağkilsə (Azad-1935), 11. Zod (Çotk-1991), 12. Babacan (Qızılkənd-1978), 13. Pəmbək, 14. Dərə (Daranek-1991), 15. Şişqaya (Qukariç-1991), 17. Bala Məzrə (Pokr Masrik-1991), 18. Qaraiman (Sovetkənd-1978, Kaxank-1991), 19. Kəsəmən (Bahar-1978, Arpunk-1991), 20. İnəkdağı (Yenikənd-1978, Tretuk-1991), 21. Qanlı (Qamışlı-1946), 22. Kərkibaş (Şəfəq-1967, Vanevan-1991), 23. Subatan (Qexakar-1991), 24. Canəhməd (Günəşli-1969, Kutakan-1991), 25. Ağyoxuş, 26. Sətənəxaç (Güney-1935, Arevuni-1991)

Qarışıq yaşayış məntəqələri:
27. Yuxarı Zağalı (Aqaradzor-1978), 28. Çaxırlı (Sovetakert-1978, Kaxakn-1991), 29.Tüstülü (Lusaqeunk-1978), 30. Böyük Məzrə (Medz Masrik-1991), 31. Qızılvənk (Çiçəkli-1940,Makenis-1978), 32. Torf

Masis (Zəngibasar) rayonu
1. Zəhmət (Xaçpar-1991), 2. Dostluq (Qaraqışlaq, Ayanist-1991), 3. Dəmirçi (Darbnik-1991), 4. Sarvanlar (Sis-1991), 5. Rəncbər, 6. Zəngilər (Zorak-1991), 7. Kalinin qəsəbəsi (Həbilkənd, Reyhanlı, Seyidkənd-Noramarq-1991)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
8. Yuxarı Necili (Nizami-1978), 9. .Aşağı Necili(Sayat Nova-1978), 10. Rəhimabad, 11.Mehmandar (Hovtaşad-1978), 12. Şöllü (Daşdavan-1978), 13. Arbat, 14. Uluxanlı (Zəngibasar,Masis-1950) qəsəbəsi

Əzizbəyov (Paşalı-Vayk rayonu)
1. Köçbəy (Yeğedzor-1991), 2. Leyliqaçan, 3. Saravan, 4.Axta, 5. Gomur (Qomk-1991),6. Kabud, 7. Gülüstan (Nor Aznaberd-1991), 8. Zeytə (Zedea-1991), 9. Terp (Saravan-1960)
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
10. Karmraşen (Kotanlı), 11. Qndevaz, 12. Horadiz (Oradis-1968)

Spitak (Hamamlı) rayonu
1. Qursalı, 2. Saral
Qarışıq yaşayış məntəqəsi:
3. Qızılörən (Şenavan-1946)

Stepanavan (Cəlaloğlu) rayonu
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
1. Rus Gərgəri (Puşkino-1937), 2. Gərgər 3. Kələkürək, 4. Kirov (Xarxar), 5. Çubuqlu (Kuybışev-1939), Qara Məmməd (Maksim Qorki-1939)
Artaşat (Qəmərli) rayonu
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
1. Yamancalı (Desxut-1967), 2. Bayburd Abovyan (Ellər) rayonu
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
1. Göykilsə (Kaputan-1935), 2. Nurnus

Abovyan (Ellər) rayonu
Qarışıq yaşayış məntəqələri:
1. Göykilsə (Kaputan-1935), 2. Nurnus
Hoktemberyan (Qurduqulu) rayonu
Qarışıq yaşayış məntəqəsi:
1. Bağçalar (Baqaran-1968)

Azərbaycanlılar yaşamış respublika tabeliyində olan şəhərlər:
1. İrəvan
2. Kirovakan (Vanadzor-1990)
3. Hrazdan
4. Stepanavan
5. Cermuk
6. Leninakan (Gümrü-1990)Oxunub: 73849