Baş səhifə   » MEMARLIQ    » Ağdam rayonunun abidələri   

Ağdam rayonunun abidələri

  1. Çıraqtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
2. Qarahacı yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Ağdam Xankəndi yolunun sağ tərəfində)
3. Qarahacılı nekropolu - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
4. Vəlixan təpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Ağdam- Ağcəbədi şosesinin 1,5 km-də)
5. Kurqan - tunc dövrü (Üzümçülük sovxozu)
6. İlanlıtəpə yaşayış yeri - eneolit - dəmir dövrü (Baş Qərvənd kəndi)
7. Dəyirmantəpə kurqanı - tunc və dəmir dövrü (Orta Qərvənd və Mirəşəlli kəndlərinin arasında)
8. Yaşayış yeri - antik dövrü (Qərvənd kəndi)
9. Şomullutəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Miəşrəfli kəndindən 1 km şimal-şərqdə)
10. Bənövşələr təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli Armudlu kəndlərinin arasında)
11. Gültəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli kəndindən 300 m. şimal -şərqdə)
12. Yaşayiş yeri- e.ə. II-I minilliklər (Armudlu kəndi)
13. Rəsultəpə yaşayış yeri - orta tunc dövrü, orta əsrlər (Armudlu kəndinin şimal qərbində)
14. Rəsultepə kurqanları tunc dövrü (Armudlu kəndi, Rəsultəpə yaşayış yerinin 30-40 m. şimalında)
15. İsmayılbəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Armudlu kəndi)
16. Kəbləhüseyn yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndi)
17. Namazəli təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndindən 500 m. şərqdə)
18. Kurqan çölü - e.ə. II-I minilliklər (Boyəhmədli kəndi)
19. Boyəhmədli kəndi kurqanları (80-ə qədər)- ilk tunc dövrü (Boyəhmədli, Qızıllı Gəngərli və Salahlı Gəngərli kəndlərinin arasında)
20. Gavurqala yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
21. Daş qutusu nekropolu - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
22. Papravənd-Boyəhmədli kurqanları (Möhülü təpələri, Əli kişi təpəsi, Molla Mustafa oğlu təpəsi, həmşəri təpəsi və.s)- tunc-dəmir dövrü- (Boyəhmədli kəndinin şimal-şərqində)
23. Qarapirim təpələri - tunc və ilk dəmir dövrü (Qarapirim kəndinin qərbində)
24. Güllütəpə -1 yaşayış yeri - III-XIII. əsrlər (Papravənd kəndi)
25. Güllütəpə - II yaşayış yeri- son tunc dövrü, ilk orta əsrlər (Papravənd kəndinin cənub- şərqində)
26. Misir qışlağı yaşayış yeri - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 250 m. şərqdə)
27. Kurqanlar - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 1 km. şərqdə)
28. Qala qalıqları- orta əsrlər (Tarpaut kəndi)
29. Nekropol - orta əsrlər (Kənçərli kəndi)
30. Şomulutəpə yaşayış yeri - e.ə.V-II minilliklər (Quzanlı kəndi)
31. Gülməmməd təpəsi yaşayış yeri- eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2 km. cənub-şərqdə)
32. Çaqqalı təpənin yaşayış yeri- eneolit dövrü ((Quzanlı kəndindən şimal-şərqdə)
33. Əjdahatəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2,5 km. şərqdə)
34. Yaşayış yeri - e.ə.V-II minilliklər (Zəngişalı kəndi)
35. Yaşayış yeri - e.ə.V-II minilliklər ( Mərzili kəndi)
36. Nekropol - antik dövrü (Seyidli kəndi)
37. Yaşayış yerİ - antik dövrü (Əlimədətli koııdi)
38. Yaşayış ycri - antik dövrü (Göytəpə kəndi)
39. Göytəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Goytəpə kəndinin qərbində)
40. Göytəpə kurqanları - tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində)
41. Şümürlütəpə kurqanı- tunc dövrü ( Əfətli kəndi)
42. Balatəpə kurqanı - tunc dövrü ( Əfətli kəndi)
43. Yaşayış yeri - antik dövrü ( Sarıhacılı kəndi)
44. Çinartəpə yaşayış yeri- e.ə.V-II minilliklər ( Sarıhacılı kəndindən 3 km. conub-şərqdə)
45. Sarıhacılı yaşayış yeri və nekropol - eneolit, tunc dövrü (Sarıhacılı kəndindən 2 km. cənub-şərqdə)
46. Sarıhacılı yaşayış yeri- tunc dövrü ( Sarıhacılı kəndindən 2.5-3 km. şərqdə)
47. Ağtəpə yaşayış yeri- tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)
48. Çəmənli təpə kurqanı - eneolit, tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)
49. Seyid Mustafa yaşayış yeri - eneolit (Bala Baharlı kəndindən 2 km. qərbdə)
50. Yaşayış yeri - e.ə.V-I minilliklər ( Baharlı kəndi)
51. Yaşayış yeri - antik dövrü ( Əhmədavar kəndi)
52. Qəhramanbəyli kurqanı - tunc dövrü (Qəhramanbəyli kəndi)
53. I və II Qoşatəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü ( Əhmədağalı kəndi)
54. Əhmədoğlu yaşayış yeri - eneolit (Əhmədağalı kəndi)
55. Məscidtəpə yaşayış yeri - eneolit (Əhmədağalı kəndi)
56. Əzginlitəpə yaşayış yeri - eneloit (Əhmədağalı kəndi)
57. Vəlibəy təpələri ( 4 ədəd ) - eneolit, tunc dövrü və orla əsrlər (Əhmədağalı kəndində 2 km şərqdə)
58. Yaşayış yeri - antik dövr ( Poladlı kəndi)
59. Qasımtəpə yaşayış yeri - İlk tunc dövrü (Qiyaslı kəndi)
60. Çinartəpə yaşayış yeri - tunc dövrü ( Qarqarçayın sol sahilində )
61. Yaşayış yeri - e.ə. V-I minilliklər ( Evoğlu kəndi
62. Qaradağlı kurqanları - tunc dövrü ( Qaradağlı kəndinin qərbində )
63. Bəyliktəpə kurqanı - ilk tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin şimal-şərqində)
64. Xirmantəpə kurqanı - ilk tunc dövrü ( Çuxurməhlə kəndi)
65. Hüseyntəpə kurqanları - ilk tunc dövrü ( Çuxurməhlə kəndinin qərbində)
66. Çuxurməhlə kurqanı - İlk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi)
67. Qaratəpə yaşayış yeri - Son tunc, ilk dəmir dövrü ( Şıxbabalı kəndinin cənubunda)
68. Gülablı kurqanları - son tunc, ilk dəmir dövrü (Gülablı kəndinin şımal-şərqində)
69. Maqsudlu kurqanları - tunc dövrü (Maqsudlu kəndindən 3 km şərqdə)
70. Töyrətəpə kurqanları - tunc və dəmir dövrü (güllücə kəndinin şimalında)
71. Karvansaratəpə və Çaparyeri yaşayış yeri - İlk orta əsrlər (Güllücə kəndinin cənub-qərbində)
72. Yüzbaşlı təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Yuxarı Yüzbaşlı kəndi)
73. Ağabəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit (yuxarı Yüzbaşlı kəndinin şımalında)
74. Abdüləzim təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 1,3 km şərqdə)
75. Şükürbəyli təpəsi yaşayış yeri - eneolit ( Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 2,3 km şımal-şərqdə)
76. Sançoban kurqanları - tunc dövrü (sançoban kəndinin qərbində)
77. Bəşirtəpə yaşayış yeri - Eneolit (Üçoğlan kəndi)
78. Böyüktəpə kurqanı və yaşayış yeri - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)
79. Kərimtəpə yaşayış yeri - eneolit (Üçoğlan kəndinin şımal-şərqində)
80. Qəbirstan təpəsi - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)
81 I və II Üçoğlan yaşayış yerləri və kurqanlar - tunc dövrü (Sarıçoban kəndi)
82. Qaçaytəpə yaşayış yeri və nekropol - tunc dövrü ( Üçoğlan kəndi)
83. Güllütəpə yaşayış yeri - eneolit (Alıbəyli kəndindən 1 km. cənub şərqdə)
84. Kazımtəpə yaşayış yeri - eneolit Alıbəyli kəndinin qərbində)
85. Sayadtəpə kurqanı - tunc dövrü ( Səfərli kəndinin qərbində)
86. Səfərli təpələri yaşayış yeri - eneolit (Səfərli kəndi)
87. Leyla təpəsi II yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndi)
88. Nəsirbəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit ( Eyvazlı kəndindən cənub-qərbdə)
89. Kərimtəpə yaşayış yeri - eneolit ( Eyvazlı kəndinin şərqində)
90. Əhəd təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndinin şərqində)
91. Düyü təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndindən 500 m. cənub- şərqdə)
92. Nazdıxan təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndindən 1,5 km. cənub-şərqdə)
93. Çullutəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu, İmamqulubəyli və Quzanlı kəndlərinin arasında)
94. Həsəntəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu kəndindən qərbdə)
95. Sultanbud kurqanı - tunc dövrü İmamqulubəyli kəndinin şimal-qərbhıdə)
96. Pənah xanın imarəti - XVIII əsr (Ağdam şəhəri)
97. Pənah xanın türbəsi - XVIII əsr (Ağdam şəhəri)
98. Xanoğlu türbəsi - XVIII əsr (Ağdam şəhəri)
99. Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri)
100. Sərdabə - XV əsr (Ağdam şəhəri)
101. Körpü-XIV(Madaqiz kəndi)
102. Hatəm Məlik qalası - XII əsr (Ağdam şəhəri)
103. Məscid - 1868-ci il (Ağdam şəhəri)
104. Məbəd - VI-VIII əsrlər ( Şahbulaq kəndi )
105. Məbəd - VI əsr (Kəngərli kəndi)
106. Məbəd - XIII əsr (Tərtər çayının yuxarı axarında)
107. Türbə - XVIII əsr (Papravənd kəndi)
108. Məscid - XVIII əsr (Papravənd kəndi)
109. İqamətgah - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi)
110. Karvansaray - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi)
111. Bürc - XVIII əsr (Şabbulaq kəndi)
112. Məbəd - XV əsr (Maqsudlu)
113. Türbə - XVIII əsr (Maqsudlu kəndi)
114. Məscid - XVIII əsr (Qiyaslı kəndi)
115. Məbəd - XVI əsr ( Salahlı Kəngərli kəndi)
116. Məscid - XIX əsr (Boyəhmədli kəndi)
117. Türbə - XIV əsr (Kəngərli kəndi)
118. Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri)
119. Uğurlu bəyin türbəsi - XIX əsr (Ağdam şəhəri)
120. Türbə - XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, Qaraağac qəbirsanlığında)
121. Gavur Qala şəhərgahı - orta əsrlər (Ağdam şəhəri)
122. Qəbiristanlıq - Orta əsrlər (Papravənd kəndi)
123. Qəbirislanlıq - orta əsrlər (Qızıllı Kəngərli kəndi)
124. Abıştəpə yaşayış yeri - orta əsrlər (Üçoğlan kəndı )
125. Qulu Musa oğlu türbəsi - 1314 -cü il (Türbətli kəndi)
126. Üzərliktəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
127. Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi - XX əsr (Çəmənli kəndiOxunub: 49361